BA-Rådet

I Bærum arbeidssenter (BA) jobber vi aktivt med brukerådsarbeid for å sikre et godt arbeidsmiljø.

Brukerrådet består av seks valgte representanter fra arbeidssentrene på Rud, Emma og Wøyen, samt fra kantinen i kommunegården. Arbeidstakerne velges for to år av gangen i de lokale brukerrådene.

Brukerrådet møtes fast fire-seks ganger i året og tar opp saker som angår jobb og arbeidsmiljø. Her behandler og diskuteres arbeidsmiljø-spørsmål. Rådet har ingen avgjørelses-myndighet men gir blant annet viktige råd ved tilsettinger, trivselstiltak og HMS-aktiviteter. BA-Rådets leder er blant annet med på intervjuer når nye skal ansettes i Bærum Arbeidssenter. Dette for blant annet å sikre fokus på kjennskapen til målgruppene den enkelte skal arbeide med.

Rådet deltar aktivt med saker i andre fora som Rådgivningsgruppen (RGB), en rådgivningsgruppe for og med mennesker med funksjonsvariasjoner. RGB gir råd til politikere og administrasjonen i Bærum kommune, og jobber aktivt for at mennesker med funksjonsvariasjoner blir hørt i saker som gjelder dem selv.

BA-rådets leder: Martin S.E.
Deltakere i BA-Rådet er representanter fra arbeidssentrene på Rud, Emma, Wøyen og Kommunegården.

KONTAKT BA-RÅDET:
Send e-post til baraadet@baerum.kommune.no

ANBEFALTE INFORMASJONSSIDER:
Nasjonal veileder – Gode helse og omsorgstjenester for utviklingshemmede

Rådgivningsgruppen, e-post: post@radgivningsgruppen.no

Nasjonalt Kompetansemiljø om Utviklingshemning – www.naku.no

Medbestemmelse med husråd – Husrådpakka

Helt Med – www.heltmed.no/

Møteplan 2024

Møtested: Kommunegården, Sandvika

Torsdag 5. september, kl. 12:30 – 14:30, U1C22
Torsdag 10. oktober, kl. 12:30 – 14:30, U2C3
Torsdag 7. november, kl. 12:30 – 14:30, U1C18
Torsdag 12. desember, kl. 12:30 – 14:30, U2C2

SAR-møter BA-Rådet deltar på i 2024:
Møtested: Løkkeåsveien 2, Sandvika
24. september (kl.12:30 – 15)
19. november (kl.12:30 – 15)

Møtereferat

Miljøregler

Vi har egne miljøregler som alle arbeidstakerne ved arbeidssentrene har blitt enige om.

HJELPSOMHET
Vi bør være hjelpsomme mot hverandre.

RESPEKT
Vi bør og ta hensyn til hverandre.

STOLTHET
Vi er stolte av jobben vi gjør.
Bedre å ha en jobb enn å sitte hemme. Kjedelig å være hjemme hver dag

ANSVAR
Ta ansvar for deg selv og gi beskjed hvis du blir borte fra jobben.
Vi må være ærlige.

SOSIALT SAMVÆR
Jeg er hyggelig mot mine medabeidere.
Er du i dårlig humør må det ikke gå ut over andre. Da må vi snakke med arbeideslederne.

LYTTE
Det er viktig og lytte og snakke med alle