BA-Rådet

I Bærum arbeidssenter (BA) jobber vi aktivt med brukerådsarbeid for å sikre et godt arbeidsmiljø.

Brukerrådet består av seks valgte representanter fra arbeidssentrene på Rud, Emma og Wøyen, samt fra Personalkantinen i kommunegården. Arbeidstakerne velges for to år av gangen i de lokale brukerrådene.

Brukerrådet møtes fast fire ganger i året og tar opp saker som angår jobb og arbeidsmiljø. Her behandler og diskuteres arbeidsmiljø-spørsmål. Rådet har ingen avgjørelses-myndighet men gir blant annet viktige råd ved tilsettinger, trivselstiltak og HMS-aktiviteter. BA-Rådets leder er blant annet med på intervjuer når nye skal ansettes i Bærum Arbeidssenter. Dette for blant annet å sikre fokus på kjennskapen til målgruppene den enkelte skal arbeide med.

Rådet deltar aktivt med saker i andre fora som Rådgivningsgruppen (RGB), en rådgivningsgruppe for og med mennesker med utviklingshemming. RGB gir råd til politikere og administrasjonen i Bærum kommune, og jobber aktivt for at mennesker med utviklingshemming blir hørt i saker som gjelder dem selv.

BA-rådets leder: Martin S.E.
Andre i BA-Rådet er representanter for arbeidssentrene på Rud, Emma, Wøyen og Personalkantinen.

TA KONTAKT MED BA-RÅDET
Send e-post til baraadet@baerum.kommune.no

ANBEFALTE INFORMASJONSSIDER:

Rådgivningsgruppen, e-post: post@radgivningsgruppen.no – nettside: www.radgivningsgruppen.no

Nasjonalt Kompetansemiljø om Utviklingshemning – www.naku.no

Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede – www.lafy.no

Helt Med – www.heltmed.no/

Møteplan 2023

Torsdag 30. mars (Rud, møterom)

Torsdag 4. mai (Rud, møterom)

Torsdag 15. juni (Rud, møterom)

Torsdag 14. september (Rud, møterom)

Torsdag 19. oktober (Rud, møterom)

Torsdag 16. november (Rud, møterom)

Møtereferat

Miljøregler

Vi har egne miljøregler som alle arbeidstakerne ved arbeidssentrene har blitt enige om.

HJELPSOMHET
Vi bør være hjelpsomme mot hverandre.

RESPEKT
Vi bør og ta hensyn til hverandre.

STOLTHET
Vi er stolte av jobben vi gjør.
Bedre å ha en jobb enn å sitte hemme. Kjedelig å være hjemme hver dag

ANSVAR
Ta ansvar for deg selv og gi beskjed hvis du blir borte fra jobben.
Vi må være ærlige.

SOSIALT SAMVÆR
Jeg er hyggelig mot mine medabeidere.
Er du i dårlig humør må det ikke gå ut over andre. Da må vi snakke med arbeideslederne.

LYTTE
Det er viktig og lytte og snakke med alle