FAGOMRÅDET DESIGN

Ved Bærum Arbeidssenter tilbyr vi arbeidstrening innen 4 ulike fagområder.

Fagområdet Service består av tjenester som Jobbfrukt, Sikkerhetssletting av data og gjenbruk, papirmakulering, pakketjenester, betjening av grøntområder, vedproduksjon og salg, drift og vedlikehold av Bysykler og Wøyen Vekst.

Jobbfrukt på Rud pakker og distribuerer over 300 fruktkurver ukentlig. Fersk frukt kommer inn flere ganger i uken fra BAMA, og kurvene pakkes med sesongens fristelser. Arbeidstakerne står på rekke, pakker og kvalitetssikrer frukten før den går videre til foliering og respektive kjørerute. Deretter går leveransen ut til kundene, som alltid setter stor pris på overleveringen fra en av våre arbeidstakere.
Bestill Jobbfrukt her.

Sikkerhetssletting av brukt datautstyr og andre lagringsenheter er langt viktigere enn mange er klar over. Informasjon av privat karakter på avveie kan raskt få store konsekvenser. Data og Gjenbruksavdelingen på Rud håndterer alle typer enheter med et lagringsevne og minne. Utstyret slettes, destrueres og leveres inn i store containere til resirkulering. Noe utstyr går til gjenbruk, formateres og reinstalleres for et videre liv i kommunen eller eksternt. Her er arbeidstakerne med i alle ledd, og mange er så selvgående at veilederne fint kan bruke tiden til kundeoppfølging og andre administrative oppgaver.
Bestill Sikkerhetssletting her.

Papirmakulering tilintetgjør sensitiv informasjon . Erfaring viser at mange bedrifter mangler gode rutiner for å sikre at sensitive opplysningerkommer på avveie. Som kunde hos oss abonnerer du på tjenesten. Det utplasseres 240 liter låsbare dunker, som hentes etter behov. Anlegget på Rud er sikret for håndtering av sensitive dokumente. Kun sikkerhetsklarert personell som har adgang.
Dokumentene kan males ned til gradering P7 (strengt hemmelig). Etter makulering lagres papiret i store sikrede containere som hentes av Norsk Gjenvinning. Vi tilbyr både abonnementsavtaler med faste tømminger, behovshenting og enkeltoppdrag ved fjerning av gamle arkiv.
Bestill Papirmakulering her.

Vi utfører alt innen pakketjenester for bedrifter, organisasjoner og kommunale tjenesteområder i Bærum kommune.
Vi utfører alt innen:
– innpakking / ompakking av firmagaver og reklamemateriell
– montering, delmontering og delproduksjon
– konvoluttering og frankering
– postforsendelser og masseutsendelser
– nettbutikk ansvar: produktlager, postforsendelse og fakturering
– klargjøring av kurs- og konferansemateriell
– sortering og telling m.m.
Vi kan sette inn store ressurser på kort varsel. Vi kan utføre enkeltoppdrag basert på pristilbud eller inngå mer langsiktige samarbeidsavtaler. Bestill pakketjenester her.

Utegruppa utfører enkle flytteoppdrag og frakter avfall til ISI for private, bedrifter, borettslag, skoler og kommunale tjenesteområder.
Utegruppa består av flere arbeidslag fra Emma Hjort og Wøyen gård. Et arbeidslag består vanligvis av 1 arbeidsleder og 3 arbeidstakere.
Vi har stor kapasitet og kan utføre enkeltoppdrag, elller inngå langsiktige avtaler på faste oppdrag. Bestill Flytte og frakt her.

Utegruppa består av flere arbeidslag med base på Emma Hjort og Wøyen gård. Utegruppene vedlikeholder grøntarealer, klipper gress, beskjærer hekker og små trær, raker løv m.m. Vi utfører tjenester for privat- og bedriftskunder, borettslag, skoler og kommunale tjenestesteområder i Bærum. Vi har utstyret som skal til for å håndtere de fleste forefallende oppdrag og frakter alt hageavfall til ISI i Bærum. Et arbeidslag består av 1 arbeidsleder og 3 arbeidstakere. Vi har stor kapasitet og setter inn ressurser etter behov. Vi kan utføre enkeltoppdrag eller gå inn i en mer langsiktig samarbeidsavtale, med eksempelvis borettslag.
Les mer om vedlikehold her.

VIKANDA Tre Logo
VIKANDA Tre Logo
VIKANDA Tre Logo

Tjenesteyting er vår viktigste arbeidstreningsarena. I fagområdet “Service” jobbes det innen svært varierte felt, som pakking av frukt og kreative aktivitetssesker, postutsendelser, makulering av papir, gress- og buskeklipping, til sikkerhetssletting av datautstyr. Her vil du møter du dedikerte og selvstendige arbeidstakere som liker arbeidet sitt.