FAGOMRÅDET SERVICE

Bærum Arbeidssenter tilbyr vi arbeid innen 4 ulike fagområder.

Fagområdet Service består av tjenester som makulering, sikkerhetssletting av data, betjening av grøntområder, vedproduksjon og transport og service oppdrag.

Sikkerhetssletting av brukt datautstyr og andre lagringsenheter er langt viktigere enn mange er klar over. Informasjon av privat karakter på avveie kan raskt få store konsekvenser. Avdelingen på Rud håndterer alle typer enheter med et lagringsevne og minne. Utstyret slettes, destrueres og leveres til resirkulering. Avdelingen har ansvaret for distribusjon og lager for alt datautstyr for DigIT.
Her er arbeidstakerne med i alle ledd, og mange er så selvgående at veilederne fint kan bruke tiden til kundeoppfølging og andre administrative oppgaver.

Papirmakulering tilintetgjør sensitiv informasjon. Arbeidstakere er med i hele prosessen, fra å hente inn store beholdere plassert ute i tjenesteområdene i kommunen til anlegget på Rud. Her veies og makuleres papiret i store maskiner som tiltnetgjør informasjonen. Erfaring viser at mange bedrifter mangler gode rutiner for å sikre at sensitive opplysningerkommer på avveie. Anlegget på Rud er sikret for håndtering av sensitive dokumente.

Utegruppa utfører enkle flytteoppdrag og frakter avfall til ISI for private, bedrifter, borettslag, skoler og kommunale tjenesteområder.
Arbeidstakerne jobber i arbeidslag på Emma Hjort og Wøyen gård. Et arbeidslag består vanligvis av 1 arbeidsleder og 3 arbeidstakere.
Utegruppa har stor kapasitet og kan utføre enkeltoppdrag, elller inngå langsiktige avtaler på faste oppdrag.

Utegruppene vedlikeholder også grøntarealer, klipper gress, beskjærer hekker og små trær, raker løv m.m. Vi utfører tjenester for privat- og bedriftskunder, borettslag, skoler og kommunale tjenestesteområder i Bærum. Vi har utstyret som skal til for å håndtere de fleste forefallende oppdrag og frakter alt hageavfall til ISI i Bærum. Et arbeidslag består av 1 arbeidsleder og 3 arbeidstakere. Vi har stor kapasitet og setter inn ressurser etter behov. Vi kan utføre enkeltoppdrag eller gå inn i en mer langsiktig samarbeidsavtale, med eksempelvis borettslag.

VIKANDA Tre Logo
VIKANDA Tre Logo
VIKANDA Tre Logo