FAGOMRÅDET TRE

Bærum Arbeidssenter tilbyr arbeid innen ulike fagområder.

I fagområdet “tre” produseres produkter i eik og furu, som fluktstoler, telysholdere, brødfljøler til grovere produksjoner som benker til uteområder og vedprodukter til peisfyring.

Produktene selges via i nettbutikken vikanda.no, fra butikkutsalget Gråstua i Sandvika og fra verkstedsutsalgene på Emma Hjorth og Wøyen gård.

Ved verkstedene veiledes arbeidstakerne av faglige kompetente håndverkere, og arbeidet tilpasses den enkeltes behov. Arbeidstakerne vil oppleve stor mestring i å følge prosessen fra tre til ferdig produkt.

Snekkerverkstedet på Emma lager fluktstoler, klappbord, fotkrakker, tapasbrett, vinstativ, fuglekasser og telysholdere m.m. Her delproduseres produkter til bruk som rehabilitering og behandling blant sykehus i Akershus, og enkeltprodukter for videresalg ved Folkemuseet i Oslo.

På Wøyen gård foregår storprodukson av vedprodukter, som følger produksjonsstandard satt av “Norsk ved”. Her produseres vedsekker a 40 liter og storsekker a 1000 kilo, som kappes, tørkes og distribueres til kunder i Oslo og Akershus.

VIKANDA Tre Logo
VIKANDA Tre Logo
VIKANDA Tre Logo