FAGOMRÅDET TRE

Bærum Arbeidssenter tilbyr arbeidstrening for ulike målgrupper innen 4 forskjellige fagområder.

Fagområdet Tre består av flere verksteder med produksjon av finprodukter i eik og furu, til grovere produksjoner som sperrebukker, skyterammer og ved til fyring.

Produktene selges via i nettbutikk, fra butikkutsalget Gråstua i Sandvika og fra verkstedsutsalget til keramikken på Emma Hjorth. Vi har også samarbeid med eksterne leverandører.

Ved verkstedene veiledes arbeidstakerne av faglige kompetente håndverkere, og arbeidet blir tilpasset den enkeltes behov. Arbeidstakerne vil oppleve stor mestring i prosessen fra treverk til ferdig produkt for salg.

Snekkerverkstedene på Rud lager fluktstoler, klappbord, fotkrakker, tapasbrett, vinstativ, fuglekasser og telysholdere m.m. Her delproduseres produkter til bruk som rehabilitering og behandling blant flere sykehus i Akershus, og enkeltprodukter for videresalg ved Folkemuseet i Oslo.

Se et utvalget av treproduktene i nettbutikken.

Snekkerverkstedet på Emma Hjorth lager sperrebukker og sperreplank for Euroskilt. Her produseres også skyterammer til trening for skyteklubber, skytterlag og andre i Oslo og Akershus. Skyterammene blir brukt på flere store skytebaner og har blitt utviklet over tid sammen med våre kunder. Her produseres det også vedsekker for salg til husstander i Bærum.

På Wøyen gård foregår det storprodukson av ved, som følger produksjonsstandard satt av “Norsk ved”. Her produseres vedsekker a 40 liter og storsekker a 850 kilo, som kappes, tørkes og distribueres til kunder i Oslo og Akershus.

Bestill vedprodukter her.

VIKANDA Tre Logo
VIKANDA Tre Logo
VIKANDA Tre Logo

På bildene et innblikk fra produksjonen på Rud, Wøyen gård og Emma Hjorth.