[category_login]

Velkommen! Her kan det bestilles produkter – et resultat av inngått samarbeid mellom Kanvas barnehagestiftelse og Vikanda – Bærum Arbeidssenter. Det må påregnes noe produksjonstid for laftestokksettene. Etter innlagt bestilling vil du mottta en ordrebekreftelse fra snekkerverkstedet til Bærum Arbeidssenter med forventet leveringstid.
Nye produkter og tjenester vil legges til etterhvert som samarbeidet utvikles fremover.

Kort om oss: Vikanda Bærum Arbeidssenter tilrettelegger arbeid for personer med ulike funksjonsnedsettelser. Det er i dag ca 90 arbeidstakere i arbeid innen fagområdene- design, tre, mat og service. I tillegg har vi 10 – 15 hospitanter fra tilrettelagt opplæring i videregående skole i Bærum på arbeidsutprøving. Vi har som målsetning å kunne tilby en «utvikling i arbeid for alle».