PAPIRMAKULERING

Tryggheten ved å makulere dokumenter med sensitiv informasjon på en sikker måte er udiskutabel. Det vet alle som har blitt konfrontert med dokumenter på avveie.

TJENESTER:
– Makulering av papir
– Akrivtømming

SIKKERHET:
Makuleringsavdelingen på Rud i Sandvika er spesielt utformet med tanke på sikkerheten når det gjelder håndtering av personsensitiv informasjon.
Lokalene er tilpasset for mottak av papir og følger de retningslinjer som er satt av Datatilsynet og NSM. Lokalene er godkjent for oppbevaring av konfidensielle opplysninger, med ståldører, elektroniske låser og adgangskontroll.

Makuleringsutstyret og lokaliteten dekker sikkerhetsnivå fra konfidensielt (P-3/P-4) til strengt hemmelig (P-7), det høyeste nivået innen makulering i Norge.

Kundelisten består av alt fra regnskapsførere, advokater og fastleger, til kommunale tjenesteområder og større bedrifter som Norconsult.

CONTAINERSTØRRELSER:
140 liter og 240 liter til utplassering hos kunde med en bedriftsavtale.

ARKIVTØMMING:
Tømming av arkiv krever ofte stor innsats fra de ansatte. Vi gjør jobben for deg.
Våre arbeidstakere og sjåfører henter, laster på varebil med henger og frakter trygt og effektivt til papirmottaket på Rud. Alt blir makulert og videreformidlet til gjenvinning.

PRISER:
Pris beregnes ut i fra tømming 1 gang per måned. Frekvensen på tømmingen er fleksibel. Det vil si at dere tar kontakt ved behov for utskifting. Leien inkluderer levering/ henting og makulering.

Priser for arkivtømming beregnes ut ifra antall kilo + minimumsfrakt.

Ta kontakt for gjeldende priser og tilbud.

KONTAKT OSS:
E-post: makulering@baerum.kommune.no
Telefon: 906 70 585 eller 482 91 990

Bildet viser kommneadvokaten som legger dokumenter i en blå returkontainer fra Sikkerhetsavdelingen på Rud.

Kommuneadvokatens kontor i Sandvika er en av mange faste kunder.

MAKULERINGSPROSESSEN:

  1. Kontakt oss og bestill.
  2. Vi gjør en avtale om utplassering av beholdere.
  3. Legg papir som skal makuleres i låste beholder (240 liter).
  4. Når beholder er full – kontakt oss.
  5. Vi henter beholderen.
  6. Beholderen kommer inn på vårt anlegg.
  7. Papir blir makulert.
  8. Makulert papir blir videreformidlet til gjennvinning og blir til nye papirprodukter.