Ved på lager

Bile av sekk med ved

Vi åpner om kort tid for bestilling og levering av ved. Gjennom høsten og vinterne har pågangen for bestilling vært meget stor. Dette har ført til at vi har måttet stenge med bestillingsmulighet på nettsidene og avslå bestillinger over telefon.

Om kort tid så vil det være mulig å bestille vedsekker via nettbutikken her på vikanda. Det vil da være mulig å bestille vedprodukter, enten det er 40 litere eller 1000 litere, så langt lageret rekker. Hensikten vår på sikt er at alt salg av ved kun skal foregå via nettbutikk.