Nyhetsbrev Arbeid og Aktivitet

Arbeid og aktivitet har gått inn i 2023 med ny kommunalsjef, Vibeke Kristiansen,
i et nyopprettet kommunalområde som heter “Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid”.
Dette gir nye muligheter for samarbeid om helhetlige tjenester for personer med
utviklingshemming og med klare føringer i den nye nasjonale veilederen for
«Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming», har
det gitt vind i seilene for felles godt faglig arbeid får målgruppen.

Arbeid og aktivitet har høstet ros for arbeidet med felles inntaksplattform, og
innsatsen med tjenesteyting og service internt i kommunen. Gjennom arbeidet
har flere fått øynene opp for Arbeid og aktivitet som en viktig aktør for arbeids-
inkludering med evne til å levere kvalitet og service.

Enkelte mål tar det tid å få på plass. Verdiene likeverd, rettferdighet og like
muligheter, står sentralt i arbeidet med utviklingshemmede.

Endelig i 2022 kom lærekandidatordningen og en mulighet for karriere for
utviklingshemmede endelig i gang. I Bærum arbeidssenter er vi så heldige og
ha to flotte lærekandidater.

Hardt arbeid med forberedelser og planlegging av tjenester i ny kommunegård,
har preget det siste året og de 2 første månedene i år. 20. februar i år åpnet nye
Kommunegården og tjenesten kan med stolthet presentere arbeidsinkludering
i hjertet av det nye bygget. Som driftere av tilrettelagt arbeid i kaffebar, kantine,
servicegruppe og butikk, er Bærum arbeidssenter en synlig og viktig aktør for
alle som benytter Kommunegården.

Fortsett å les nyhetsbrevet her: (pdf dokument)

https://vikanda.no/wp-content/uploads/2023/06/Nyhetsbrev-Arbeid-Aktivitet-2023-lav.pdf