KVIK Slependen

Vi har arbeidstakere som jobber fast noen dager i uken hos kjøkkenleverandøren KVIK. Her monteres kjøkkenskrog, side om side med KVIKs ansatte. Arbeidstakerene jobber selvstendig, er med på møter og annet som er relevant for produksjonen. Tilbakemeldingene fra KVIK er at de bidrar til et godt arbeidsmiljø og er gode ressurser KVIK ikke lengre klarer seg uten. Vi kaller det vinn-vinn!