Kaffebaren i kommunegården

Tilrettelagt arbeid

Bærum Arbeidssenter tilrettelegger arbeid for mennesker med ulike funksjonsvariasjoner og minoritetsspråklige deltakere i tiltak fra NAV. I tilrettelagt arbeid blir den enkelte veiledet av arbeidsledere med god kompetanse innen tilrettelegging og innen ulike yrkesrelevante fagområder.

Vi jobber etter arbeidssentermodellen og for å søke tilrettelagt arbeid må kandidaten være motiverte for arbeid og kunne samarbeide med andre arbeidstakere/deltakere i gruppe. Det er en forutsetning at søkeren mottar uføretrygd eller under avklaring til. Arbeidstaker må være folkeregistrert i Bærum kommune.

Vil du vite mer?
Les mer om tilretelagt arbeid og hospitering ved Bærum Arbeidssenter her.

Det utlyses stillinger i ordinært arbeidsliv som er spesifikt rettet til personer med utviklingshemninger. De fleste av disse utlyses gjennom stiftelsen «Helt med», som jobber for inkludering i det ordinære arbeidslivet.

Se ledige stillinger for personer med utviklingshemninger her.

Bli kjent med oss – se filmen om Bærum Arbeidssenter: