Ved

Det er tomt for ved. Vi tar ikke i mot flere bestillinger for vintersesongen 23/24. Vedsalget åpner våren 2024.

Bestill kvalitetsved i henhold til Norsk standard. God ved tørkes til en fuktighet ned mot 20 prosent eller lavere for god fyringsevne. Produksjonen foregår på Wøyen gård i Bærum. Bjørk og blandingsved kappes, tørkes og pakkes av dyktige arbeidstakere i tilrettelagt arbeid. Årlige produksjon er på ca 6 000 vedsekker og 200 storsekker.

Det er en begrensning på maksimalt 30 sekker a 40 liter og to storsekker per kunde. Vi tar i mot bestillinger hele året, leverer til private, bedrifter og organisasjoner i Bærum, Asker og Stor-Oslo.

Priser fra 1.1.2023:
Bjørkeved 40 L sekk                      kr. 119,-
Bjørkeved storsekk 1000 L            kr. 1600,-
Blandingsved storsekk 1000 L       kr. 1450,-
Kapp/knott 40 L sekk                      kr. 99,-

Pris for levering opp til 20 sekker / over 20 sekker:
kr  200,- / 400,- i Bærum
kr  250,- / 400,- i Asker
kr  400,- / 500,- i Oslo

Pris for levering av storsekk:
kr 200,- i Bærum
kr 250,- i Asker
kr 400,- i Oslo

Alle priser er inkludert mva.
Priser reguleres etter konsumprisindeks årlig.

Bile av sekk med ved