Vedlikehold av grøntområder

Bærum arbeidssenter vedlikeholder grøntarealer, klipper gress, beskjærer hekker og små trær, for kommunale tjenesteområder. Utegruppa utfører tjenester for skoler og kommunale tjenesteområder i Bærum. Vi har utstyret som skal til for å håndtere de fleste forefallende oppgavene og frakter alt hageavfall til ISI i Bærum.

Arbeidslag:
Et arbeidslag består av 1 arbeidsleder og 2-3 arbeidstakere. Vi har stor kapasitet og setter inn ressurser etter behov. Vi kan utføre enkeltoppdrag eller gå inn i en mer langsiktig samarbeidsavtale, med eksempelvis borettslag.

Bildet viser en hekksaks til beskjæring av hekker.

KONTAKT OSS:
Telefon: 970 52 419 / 970 52 418
Telefon: 913 40 641

Send henvendelse her: